Odlicz podatek VAT przy zakupie roweru na firmę 


1. Jakiej wartości może być rower, którego zakup chcielibyśmy wrzucić w koszty?

Rower może być dowolnej wartości. Nie jest prawdą że cena roweru nie może przekraczać 3500,-PLN.

Mały przedsiębiorca, czyli taki który nie robi rocznie więcej niż 2 mln € obrotu może jednorazowo wrzucić w koszty zakup do kwoty ~ 55 tys. €.

 

2. Kto może rozliczyć koszty?

Mogą to zrobić osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się liniowo lub według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).

 

3. Jaka wartość podatku podlega odliczeniu?

Przy zakupie roweru "na firmę" jak i eksploatacyjnych części rowerowych przysługuje Ci prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

 

4. Czy konieczne jest udowodnienie roweru w firmie?

Przepisy podatkowe nie wykluczają wprost danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów, ale zakup musi spełniać pewne warunki.

Koszt powinien być związany z uzyskaniem przychodu, ewentualnie utrzymaniem jego źródła. Rower "wrzucamy w koszty" jako środek transportu,

który będziemy wykorzystywać do komunikacji pomiędzy np. siedzibą firmy a klientami czy miejscami wykonywania usług związanych z działalnością.

 

5. Czy jeżeli rozliczam już w firmie samochód, mogę jednocześnie rozliczać rower?

Tak, jednoczesne rozliczanie samochodu i roweru nie stanowi problemu. Jako przedsiębiorca musisz mieć możliwość udowodnienia przeznaczenia roweru do celów firmowych (patrz pkt. 4) lub określenia kiedy korzystasz z samochodu, a kiedy z roweru.